Naša ponuka kurzov OOU:

Ochrana osobných údajov

pre zamestnancov (oprávnené osoby)

čítať viac
Ochrana osobných údajov

Spracovanie našich e-learningových kurzov:

Obsahová stránka kurzov je spracovaná profesionálmi z daných oblastí v spolupráci s didaktickými pracovníkmi a pedagógmi. Autorská vizuálna produkcia dopĺňa kurzy o rôzne multimediálne prvky. Kurzy poskytujú ideálnu kombináciu atraktívnej grafiky, animácii a textu.
Súčasťou výkladu kurzu sú príklady z praxe a rôzne zaujímavosti z vybraných oblastí. Jednotlivé témy kurzu sú doplnené otázkami na zamyslenie.
Komplexnosť kurzov je zabezpečená prepojením textu s príslušnou legislatívou a právnymi predpismi formou odkazov.
Ku kurzom poskytujeme automatické monitorovanie legislatívnych zmien a následnú aktualizáciu obsahu jednotlivých kurzov.
Poskytujeme nonstop odborný lektorský dohľad, t.j. zamestnanec ma k dispozícii lektora a môže mu posielať otázky aj mimo termínov školení.
Výsledkom úspešného záverečného overenia vedomostí je str_replace1Záznam o vykonaní školenia.
Kurzy sú spracované v responzívnom dizajne, školenia je možné absolvovať napr. aj na mobilnom telefóne cestou do práce.