Rýchly kontakt

*Správa


Technická podpora: support(at)vzdelavacie-kurzy.sk

Infolinka: +421 02/45 527 083

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Štefko, +421 903 753 917
Email: info(at)vzdelavacie-kurzy.sk

Korešpondenčná adresa:

Majger Slovakia, s.r.o.
Hviezdna 38
821 06 Bratislava

Organizátor kurzov a odborný zástupca

Organizátor kurzov BOZP na základe oprávnenia na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP vydaného NIP: VVZ – 0163/08-01.1 dňa 14.03.2008.

Organizátor kurzov OPP na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany č. 1/74/2014 vydaného Krajským riaditeľstvom HaZZ v Bratislave dňa 10.09.2014 a osvedčenia o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany č. 84/7/2006 vydaného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Prezídium HaZZ v Bratislave dňa 17.7.2006.

Ing. Ján Štefko
Majger Slovakia, s.r.o.
Černyševského 15
851 01 Bratislava

Lektori

Ing. Ján Štefko - autorizovaný bezpečnostný technik, ev. čís. o. ABT – 000125-06, aktualizačná odborná príprava zo dňa 12.11. – 13.11.2014, technik požiarnej ochrany č. 1/74/2014 zo dňa 10.09.2014.